KADARIKU TALU

Ümbruskond

 

Siiksaare küla olemasolust on andmeid juba keskajast. Tema rannajoont liigendavad kümned vahelduvad abajad, nasvad ja rahud.

Legend räägib, et oma nime sai küla sealkandis olnud rohkete siiakala loomuste pärast. Mitu sajandit ulatus elanike arv Siiksaares 150-180 inimeseni.

Suurt jõukust pole külas kunagi olnud, kuid alati on siin  kala püütud, põldu haritud, loomi karjatatud ja ikka õlut pruulitud.

Tänaseks tõusevad  alalised suitsud  vaid 12 maja korstnast, mitmeid talukohti kasutatakse vaid suvekodudena.

Laidevahe looduskaitseala

Looduskaitseala moodustati 2002. aastal Laidevahe lahe, saarestiku ja seal esinevate haruldaste liikide elupaikade kaitseks. Kaitseala pindala on 2442 hektarit, mis hõlmab väga mosaiikset lahtede, rannikujärvede ja laiduderikast rannamaastikku. Meri on madal, kivise põhjaga, arvukate leetseljakute, laidude, karide ja rahudega. Lahtesid ja järvi ümbritsevad vaheldusrikkalt roostikud, niidud, kadastikud ja metsatukad.

Kaitsealal leidub rohkelt haruldasi taimi, sealhulgas mitmeid orhidee liike. Lahtede kalastik on liigirohke, peamised kalad on haug, ahven, särg, koger.

Laidevahe on juba mitu sajandit teada kui erakordselt suure ornitoloogilise väärtusega piirkond, siin pesitseb mitu liiki kotkaid, pütlasi, hanelisi, sookurgi ja palju teisi linde. Rannaniitudel karjatatakse suvel eesti tõugu hobuseid ja lambaid.

Looduskaitseala arendamisel on võetud suund loodusturismile, milleks vajalik matkaradade, vaatetornide ja telkimisplatside infrastruktuur on loomisel.

 

Siiksaarest kaugemal asuvatest Saaremaa vaatamisväärsustest saate teavet kodulehelt http://www.saaremaa.ee/est/tourism/default.htm

Vaata näiteks: Kaali metoriidikraatrite rühm, Laimjala mõis, Püha kirik, Tõlluste mõis, Valjala kirik, Valjala maalinn.

 

Küla ajaloost

KADARIKU TALU